Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων, 4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

Ημερομηνία: 17/02/2022

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων.