Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Ανακοίνωση Καταλόγων Χρηματοδότησης και Προκήρυξη Υποτροφιών για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Ημερομηνία: 04/02/2022

Με την έκδοση των καταλόγων των προς χρηματοδότηση αιτήσεων ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες. Η επιτυχία των προηγούμενων προκηρύξεων, οδήγησε το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, στη δημοσίευση της τέταρτης (4ης) Προκήρυξης Υποτροφιών για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, συνεχίζοντας έτσι τη ενίσχυση της ελεύθερης έρευνας και των νέων ερευνητών της χώρας.

Διαβάστε εδώ το ενημερωτικό Δελτίο Τύπου.