Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας: Παρόν στη Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια βίου Εκπαίδευσης/Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Ημερομηνία: 20/12/2021
Στην 83η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια βίου Εκπαίδευσης/Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων, η οποία έλαβε χώρα την Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021, απευθύνθηκε με ομιλία της, η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου.

 

Διαβάστε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου, καθώς επίσης μπορείτε να παρακολουθήστε ολόκληρη την ομιλία από το επίσημο κανάλι του φορέα στο YouTube, ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=UW9fgzQD7eU