Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και προσωρινών πινάκων κατάταξης (Δράση: 3η ΜΔ, ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας)

Ημερομηνία: 14/12/2021

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής

  • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)