Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές: Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6) Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7), 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Ημερομηνία: 05/11/2021

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

  • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)