Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικού Πίνακα Αξιολόγησης Προτάσεων, Εμβληματική Δράση: «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN»

Ημερομηνία: 15/09/2021

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικού Πίνακα Αξιολόγησης Προτάσεων