Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

Ημερομηνία: 20/05/2021

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/-ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση (αρχείο word)