Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: 887 προτάσεις υποβλήθηκαν επιτυχώς στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές/τριες»

Ημερομηνία: 12/03/2021

Τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021, ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών με συνολικό προϋπολογισμό 8,000,000.00€. Ο συνολικός αριθμός των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανέρχεται στις 887.

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στα οποία Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες (ΕΥ) είναι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες (ΜΕ-ΕΥ).

Μπορείτε να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου εδώ.