Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Τροποποίηση Οδηγού Διαχείρισης – Υλοποίησης της Δράσης «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “10ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας»

Ημερομηνία: 14/01/2021

Για να διαβάσετε την 1η Τροποποίηση Οδηγού Διαχείρισης – Υλοποίησης της Δράσης «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “10ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας», παρακαλώ, πατήστε εδώ