Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της Επιστημονικής Περιοχής Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, 1η Φάση Αξιολόγησης, «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»

Ημερομηνία: 22/12/2020

Η διαδικασία της 1ης φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» στην Επιστημονική Περιοχή Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7) ολοκληρώθηκε.

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της 1ης φάσης αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών πατήστε εδώ