Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 09/12/2020

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παροχής διοικητικών υπηρεσιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Διαβάστε παρακάτω τα συνημμένα έγγραφα:

Πρόσκληση (αρχείο pdf)

Έντυπο οικονομικής προσφοράς (αρχείο word)