Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Συνεργασία ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και ΙΣΝ για την ενίσχυση της άριστης ερευνητικής δραστηριότητας των Ελλήνων και Ελληνίδων επιστημόνων

Ημερομηνία: 08/12/2020

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ένωσαν τις δυνάμεις τους, με σκοπό να ενισχύσουν νέους Έλληνες και νέες Ελληνίδες επιστήμονες και τις ερευνητικές τους δυνατότητες στην Ελλάδα. Απώτερος σκοπός της συνεργασίας είναι ο περιορισμός και η ενδεχόμενη αντιστροφή του φαινομένου του braindrain από την Ελλάδα στο εξωτερικό.

H συνεργασία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και του ΙΣΝ αφορά τη χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων οι οποίες βαθμολογήθηκαν με Α από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης, λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου προϋπολογισμού. Μέσω της δεύτερης προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», αφιερωμένη στη μνήμη του πρόωρα εκλιπόντος Δρος Θεόδωρου Παπάζογλου, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή στην πραγματοποίησή της, οι αριστούχοι/ες ερευνητές και ερευνήτριες είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν εκ νέου τις προτάσεις τους και να διεκδικήσουν χρηματοδότηση ύψους έως και 250.000€. Η δωρεά του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και του ΙΣΝ ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια, με τα 5 εκατομμύρια να προέρχονται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και τα υπόλοιπα 5 από το ΙΣΝ.

Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου για τη Συνεργασία ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και ΙΣΝ για την ενίσχυση της άριστης ερευνητικής δραστηριότητας των Ελλήνων και Ελληνίδων επιστημόνων παρακαλώ πατήστε εδώ