Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού για την Διαμόρφωση και την Αναβάθμιση των Χώρων Ισογείου και του Περιβάλλοντα Χώρου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 07/12/2020

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού για την διαμόρφωση και την αναβάθμιση των χώρων ισογείου και του περιβάλλοντα χώρου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Διαβάστε παρακάτω τα συνημμένα έγγραφα:

Πρόσκληση(αρχείο pdf)

Έντυπο οικονομικής προσφοράς(αρχείο word)