Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικού Πίνακα Κατάταξης προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής Η. Περιβάλλον και Ενέργεια, 2η Φάση Αξιολόγησης, «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

Ημερομηνία: 26/11/2020

Ολοκληρώθηκε η 2η φάση αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» στην Επιστημονική Περιοχή Η. Περιβάλλον και Ενέργεια και δημοσιεύονται τα ακόλουθα:

1. Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των Προτάσεων κατά αύξοντα αριθμό Πρότασης,

2. Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των Προτάσεων κατά φθίνουσα Συνολική Βαθμολογία.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικού Πίνακα Κατάταξης προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής Η. Περιβάλλον και Ενέργεια, 2η Φάση Αξιολόγησης, «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» παρακαλώ πατήστε εδώ