Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δυο θέσεων υπαλλήλων για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 13/11/2020

Ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποφασίζει παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την με Α.Π. 29249/26.10.20 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο θέσεων υπαλλήλων (Κωδ. Θέσης ΣΟΧΛ3, ΣΟΧΤΔ2) για το τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας έως την 25η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23:59.

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για την με Α.Π. 29249/26.10.20 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δυο θέσεων υπαλλήλων (κωδ. Θέσης ΣΟΧΛ3, ΣΟΧΤΔ2) για το τμήμα οικονομικών υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παρακαλώ πατήστε εδώ