Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Τροποποίηση της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Ημερομηνία: 27/10/2020

Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποσκοπεί στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα.
Έναρξη Υποβολών: 20.10.2020, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Λήξη Υποβολών: 20.11.2020, 17:00 (ώρα Ελλάδας)
Για να δείτε την 1η τροποποίηση της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες παρακαλώ πατήστε εδώ

Σημείωση: Η τροποποίηση αφορά στα ακόλουθα: Ενότητα 3 Τροποποίηση όρου περί αποφυγής διπλής χρηματοδότησης, Ενότητα 4 Προσθήκη διευκρίνισης σε προϋπόθεση συμμετοχής (συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας), Ενότητα 4 Αλλαγή σε προϋπόθεση συμμετοχής (εισοδηματικά κριτήρια).