Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων του ΕΛΙΔΕΚ

Ημερομηνία: 03/06/2020
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με Α.Π. 24391/13.04.20 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)»  οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με ημερομηνία λήξης υποβολών την 31 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 16:00.