Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Χρήσιμες Οδηγίες και Πρότυπα Έγγραφα, 4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»