Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση του Διευθυντή για την Μετεγκατάσταση του ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ.

Ημερομηνία: 13/05/2020

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι τις προσεχείς ημέρες 14 και 15 Μαΐου 2020 θα βρίσκεται σε διαδικασία μετεγκατάστασης στη νέα του έδρα επί της Λεωφ. Συγγρού 185 και Σάρδεων 2, Τ.Κ. 17121, Ν. Σμύρνη. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δεν θα υπάρχει δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα στελέχη και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, κάτι που αναμένεται να αποκατασταθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες της εβδομάδος. Η ηλεκτρονική αλληλογραφία, η ιστοσελίδα, το πρωτόκολλο, καθώς και η διαδικτυακή πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ θα λειτουργούν απρόσκοπτα κατά το διάστημα της μετακίνησης. Ζητούμε την κατανόηση σας αν υπάρξουν καθυστερήσεις κατά την επικοινωνία σας με το Ίδρυμα το διάστημα αυτό και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τα στελέχη του Ιδρύματος ώστε όλα να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό.

 

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
Δρ. Νεκτάριος Νασίκας

Συνημμένα