Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Παράταση στην προθεσμία υποβολής των εξαμηνιαίων αναφορών προόδου των υποψηφίων διδακτόρων που λαμβάνουν υποτροφία στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες»