Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Οι 10 χρηματοδοτούμενες προτάσεις 1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

Ημερομηνία: 06/04/2020