Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Λειτουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID19

Ημερομηνία: 16/03/2020

Το ΕΛΙΔΕΚ ενημερώνει την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα της χώρας, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι συνεχίζει αδιάλειπτα να προσφέρει με υψηλό αίσθημα ευθύνης τις υπηρεσίες του με τα περισσότερα στελέχη του να εργάζονται από το σπίτι. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε η επικοινωνία σας με το Ίδρυμα για τα θέματα που σας αφορούν να γίνεται κυρίως στα παρακάτω email:
Για γενικές πληροφορίες: info@elidek.gr
Για το Τμήμα Ερευνητικών Έργων: researchdepartment@elidek.gr
Για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών: financialdepartment@elidek.gr
Για το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών: administration@elidek.gr
Για την Γραμματεία: secretariat@elidek.gr

Συμβάλλουμε όλοι μαζί στην αναχαίτιση της διασποράς του COVID-19 με γνώμονα την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και του κοινωνικού συνόλου.

Συνημμένα