Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ενημερωτική Ημερίδα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 04/03/2020

Tο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα σχετικά με τη διαχείριση των ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020,στο Αμφιθέατρο του Ε.Ι. Παστέρ, ώρα 11:00 (Kτήριο 8, Λ. Βασ.Σοφίας 127, Αμπελόκηποι).

Διαβάστε εδώ το πρόγραμμα της Ενημερωτικής Ημερίδας

Η ημερίδα θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω του ΔΙΑΥΛΟΥ στο ακόλουθο link: https://diavlos.grnet.gr/event/e1590