Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Επισκέψεις σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα

Ημερομηνία: 25/02/2020

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πραγματοποιεί ενημερωτικές συναντήσεις στα Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της χώρας, με τη συνδρομή των μελών της Γενικής Συνέλευσης, με στόχο την παρουσίαση των δράσεών του. Επόμενες προγραμματισμένες συναντήσεις: Τετάρτη 26/02/2020Πανεπιστήμιο ΠατρώνΑίθουσα Οδ. Ελύτη, Κτήριο Πρυτανείας, 1ος όροφος, 14:00 – 17:00 (πρόγραμμα εκδήλωσης εδώ) και Πέμπτη 27/02/2020Μέγαρο Ακαδημίας ΑθηνώνΑνατολική Αίθουσα Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών, 13.00 – 16.00 (πρόγραμμα εκδήλωσης εδώ).