Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων και Καταλόγου Χρηματοδότησης Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ για την Επιστημονική Περιοχή «Περιβάλλον και Ενέργεια» (Ε.Π.8) Β’ Φάση Αξιολόγησης