Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων, 3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης»

Ημερομηνία: 29/11/2019