Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Αποτελέσματα σε 4 επιστημονικές περιοχές στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Ημερομηνία: 24/10/2019

Αποτελέσματα σε 4 επιστημονικές περιοχές στο πλαίσιο της
2ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Ολοκληρώθηκε η έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων με την επιστημονική περιοχή «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

 

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της 1ης φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης των ερευνητικών προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών: Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.

Με συνολικό προϋπολογισμό 16.580.000 ευρώ η δράση στοχεύει στη δημιουργία ελκυστικών ευκαιριών και προοπτικών σταδιοδρομίας για τους Έλληνες Μεταδιδάκτορες συμβάλλοντας στην ερευνητική τους εξέλιξη καθώς οι ίδιοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να είναι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των ερευνητικών τους έργων και να δημιουργήσουν την ερευνητική τους ομάδα, λειτουργώντας αυτόνομα και ανεξάρτητα.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συνεχίζει με αποφασιστικότητα, συνέπεια και συνέχεια να στηρίζει τους Έλληνες Επιστήμονες και την ελεύθερη έρευνα με κριτήρια την επιστημονική ποιότητα και αριστεία -χωρίς θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς- καθώς πρόκειται για τη δεύτερη δράση του σε συνέχεια της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» που πραγματοποιήθηκε με τη σημαντική συμβολή της ΓΓΕΤ με συνολικό προϋπολογισμό 34.000.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης, 188 ερευνητικά έργα Ελλήνων μεταδιδακτόρων ερευνητών υψηλών προδιαγραφών επιστημονικής ποιότητας και πρωτοτυπίας βρίσκονται στη φάση υλοποίησης εκ των οποίων 37 προτάσεις προέρχονται από Έλληνες Μεταδιδάκτορες του εξωτερικού.

Το  ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πιστό στην αποστολή του για την ενδυνάμωση και στήριξη της έρευνας προχωρά με σταθερά βήματα στην αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού εντός και εκτός συνόρων λειτουργώντας ως ουσιαστικό αντίδοτο στο φαινόμενο του brain-drain και στις τάσεις μονόπλευρης φυγής των Ελλήνων Επιστημόνων στο εξωτερικό επενδύοντας μέχρι σήμερα, μόνο για τις εν λόγω δράσεις των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών, συνολικά  50.580.000 εκ ευρώ (σύνολο προϋπολογισμού 1ης και 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών).

Παράλληλα σήμερα Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η έκδοση των προσωρινών  αποτελεσμάτων με την επιστημονική περιοχή «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας». Η δράση με συνολικό προϋπολογισμό 65.000.000 ευρώ αποσκοπεί στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.

 

  • Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων Α’ Φάση «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» των Επιστημονικών Περιοχών:Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας
  • Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ, Β’ Φάση «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» της Επιστημονικής Περιοχής: Περιβάλλον και Ενέργεια

 

Δελτίο Τύπου: Αποτελέσματα σε 4 επιστημονικές περιοχές στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών