Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση ερευνητικών έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Ημερομηνία: 10/10/2019

 «Στηρίζουμε την Έρευνα. Ενισχύουμε την Καινοτομία»

 Aνακοινώθηκε, σήμερα, Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, ο κατάλογος των προς χρηματοδότηση Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ* που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» και αφορούν στις Επιστημονικές Περιοχές «Φυσικές Επιστήμες», «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας», «Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας)» και «Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα» σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης στις παραπάνω Επιστημονικές Περιοχές.

Από τις 499 προτάσεις που υποβλήθηκαν στη Β΄ Φάση της διαδικασίας αξιολόγησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ στις παραπάνω τέσσερις (4) Επιστημονικές Περιοχές, 145 προτάσεις πέτυχαν χρηματοδότηση η οποία ανέρχεται συνολικά στα 26.655.000 ευρώ βάσει της βαθμολογικής κατάταξης και της κατανομής του προϋπολογισμού.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ίδιας δράσης έχει προηγηθεί η χρηματοδότηση 101 ερευνητικών προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 15.790.000 ευρώ στις Επιστημονικές Περιοχές «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας», «Κοινωνικές Επιστήμες», «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες» και «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας». Επισημαίνεται ότι όλες οι ερευνητικές προτάσεις που χρηματοδοτούνται αποτελούν έργα υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, που χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, αναφέρονται σε ερευνητικούς τομείς αιχμής και διαθέτουν σημαντική επιστημονική απήχηση σε διεθνές επίπεδο, επιβεβαιώνοντας το υψηλής στάθμης ακαδημαϊκό και ερευνητικό δυναμικό της χώρας. Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης ανά πρόταση ανέρχεται στο ποσό των 200.000€ με διάρκεια από 24 έως 36 μήνες.

Η «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» με συνολικό προϋπολογισμό 65.000.000 ευρώ αποσκοπεί στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. Η παραπάνω δράση έρχεται σε συνέχεια των χθεσινών αποτελεσμάτων και του προσωρινού πίνακα κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης Αξιολόγησης της 1ης Προκήρυξης της Εμβληματικής Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» με συνολικό προϋπολογισμό 1.030.000 ευρώ.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ως στρατηγικός πυλώνας ενίσχυσης της έρευνας υποστηρίζει με συνέχεια και συνέπεια την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας, έχοντας επενδύσει μέχρι σήμερα 150.110.000 ευρώ σε επτά (7) δράσεις εκ των οποίων τέσσερις (4) βρίσκονται σε στάδιο χρηματοδότησης.

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση ερευνητικών έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»