Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της Δράσης «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «10ου κύματος» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας»