Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Κατάλογος Χρηματοδότησης Προτάσεων Κατηγορίας Ι & ΙΙ για τις Επιστημονικές Περιοχές Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5), ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6), Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7), Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)