Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Οριστικά Αποτελέσματα της 2ης Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες.

Ημερομηνία: 26/07/2019

Ανακοινώθηκαν σήμερα Παρασκευή 26.07.2019 τα οριστικά αποτελέσματα της 2ης Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους/ιες Διδάκτορες. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης 1.327 συνολικά Αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες», το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή 26.07.2019 τους οριστικούς Πίνακες Κατάταξης καθώς και τον Κατάλογο με τις προς χρηματοδότηση Αιτήσεις.
Συνολικά θα χρηματοδοτηθούν 350 Αιτήσεις σε όλες τις Επιστημονικές Περιοχές. Ο αριθμός των χρηματοδοτούμενων αιτήσεων ανά επιστημονικό πεδίο έχει ως ακολούθως: Φυσικές Επιστήμες (58), Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (68), Επιστήμες Ζωής (64), Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα (17), Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (22), Κοινωνικές Επιστήμες (56), Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (49), Περιβάλλον και Ενέργεια (11), Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (5).
Η εν λόγω 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., με συνολικό προϋπολογισμό 10.000.000 ευρώ, αποσκοπεί στην υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι 12 έως 36 μήνες και το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στα 900 ευρώ το μήνα.
Με κύριο στόχο τη στήριξη της ελεύθερης και ποιοτικής επιστημονικής έρευνας χωρίς γεωγραφικούς και θεματικούς περιορισμούς, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επενδύει στους νέους Έλληνες και στις νέες Ελληνίδες Επιστήμονες με μοναδικά κριτήρια την επιστημονική ποιότητα και αριστεία και συμβάλλει στην αναχαίτιση του φαινομένου της ετεροαπασχόλησης καθώς και της διαφυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με στοιχεία αποτίμησης της 1ης Δράσης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες αναδεικνύεται η σημασία της υποτροφίας ως προς την ανάσχεση του φαινομένου του brain drain καθώς το 45% των Υποψηφίων Διδακτόρων απάντησαν ότι θα έφευγαν από τη χώρα αν δεν λάμβαναν την υποτροφία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ενώ το 76% απάντησε ότι επέστρεψε από το εξωτερικό λόγω της υποτροφίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (στοιχεία ΕΛΙΔΕΚ Απρίλιος 2019 )
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πιστό στην αποστολή του επιδιώκει να υποστηρίζει με συνέχεια και συνέπεια το μέλλον της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας έχοντας ήδη επενδύσει για τη στήριξη των Υποψηφίων Διδακτόρων συνολικά 23.500.000 ευρώ μέσω των δύο πρώτων σχετικών δράσεων του μέχρι σήμερα, λειτουργώντας ως ουσιαστικό αντίδοτο στο φαινόμενο του brain drain και στις τάσεις μονόπλευρης φυγής των Ελλήνων Επιστημόνων στο εξωτερικό.
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ υποστηρίζει με συνέχεια και συνέπεια την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας έχοντας ήδη επενδύσει 150.000.000 με την προκήρυξη επτά (7) δράσεων του.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ_2η ΔΡΑΣΗ_ΥΔ