Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στηρίζει με 65.000.000 ευρώ την παραγωγή νέας γνώσης στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Ανακοινώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 19 Ιουνίου τα αποτελέσματα της 1ης Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών σε 3 επιστημονικές περιοχές

Ημερομηνία: 19/06/2019

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στηρίζει με 65.000.000 ευρώ
την παραγωγή νέας γνώσης στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας

 

Ανακοινώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 19 Ιουνίου οι προσωρινοί Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης των προτάσεων της Β΄ Φάσης στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» μετά την ολοκλήρωσης της αξιολόγησης συνολικά 3.179 ερευνητικών προτάσεων. Τα προσωρινά αποτελέσματα αφορούν στις τρεις πρώτες επιστημονικές περιοχές: Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται σταδιακά τα προσωρινά αποτελέσματα και στις υπόλοιπες έξι περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Επιστήμες Ζωής, Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα, Κοινωνικές Επιστήμες, Περιβάλλον και Ενέργεια.

Η «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» με προϋπολογισμό 65.000.000 ευρώ αποσκοπεί στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. Η δράση αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών στο πλαίσιο της σταθερής και έμπρακτης ενίσχυσης της έρευνας. Παράλληλα η δράση αυτή υλοποιεί τον στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και τη δημιουργία ευνοϊκών προοπτικών για τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ενδυναμώνοντας ή και επεκτείνοντας τις υφιστάμενες ερευνητικές τους δομές.

Σημειώνεται ότι το ανώτατο όριο χρηματοδότησης ανά πρόταση ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 €  ενώ η χρηματοδότηση θα διαρκέσει από 24 έως 36 μήνες.

Τα ερευνητικά έργα που θα λάβουν χρηματοδότηση πληρούν κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, αναφέρονται σε ερευνητικούς τομείς αιχμής και διαθέτουν σημαντική επιστημονική απήχηση σε διεθνές επίπεδο.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ως στρατηγικός πυλώνας ενίσχυσης της έρευνας υποστηρίζει την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας έχοντας ήδη επενδύσει 47.500.000 ευρώ μέσω των δύο πρώτων δράσεών του που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται τέσσερις ακόμη δράσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με συνολικό προϋπολογισμό 91.610.000 ευρώ ανεβάζοντας το ποσό που έχει διαθέσει έως σήμερα για την υποστήριξη της έρευνας στη χώρα στα 139.110.000 ευρώ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Φωτάκης  δήλωσε σχετικά:  «Μετά τις δράσεις για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, με τη σημερινή ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών ολοκληρώνεται ένας πρώτος κύκλος έμπρακτης στήριξης της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με όρους συνέπειας και συνέχειας στηρίζει με τρόπο συστηματικό την ποιοτική ελεύθερη έρευνα και συμβάλλει ουσιαστικά στην αναστροφή του brain drain εκπληρώνοντας τους σκοπούς της ίδρυσής του το 2016, δικαιώνοντας την αποστολή του και διαψεύδοντας τους επικριτές του. Τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την ανάσχεση του brain drain ήδη καταγράφονται».

 

Δελτίο Τύπου: Ανακοινώθηκαν σήμερα Τετάρτη 19 Ιουνίου τα αποτελέσματα της 1ης Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών σε 3 επιστημονικές περιοχές