Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2019

Ημερομηνία: 12/06/2019

Εισαγωγικό Μήνυμα

“Η χρονιά που πέρασε, το έτος 2018, αναμφισβήτητα ήταν εξαιρετικά δημιουργική για το Ίδρυμα, πολύ παραγωγική για τις δράσεις του και ιδιαίτερα σημαντική για την στελέχωση και την εδραίωσή του.

Το 2018 προκηρύχθηκαν και αξιολογήθηκαν από το Ίδρυμα 4 μεγάλες δράσεις, για τις οποίες το Ίδρυμα δέχθηκε συνολικά περίπου 6500 αιτήσεις για χρηματοδότηση. Γίνεται αμέσως λοιπόν αντιληπτή αφενός μεν η μεγάλη ανάγκη για στήριξη η οποία υπάρχει στην Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα, αφετέρου δε ο τεράστιος διαχειριστικός φόρτος (διοικητικός, οικονομικός, κτλ)  τον οποίο καλείται καθημερινά η υπηρεσία να φέρει εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το εγχείρημα καθίσταται ακόμα πιο εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι στις αρχές του 2018 οι υπηρεσίες του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποτελούνταν από 5 άτομα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ενώ στο τέλος του 2018 το ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος ανήλθε μόλις στα 18 άτομα.

Ωστόσο και παρά τις εγγενείς δυσκολίες ενός νέου εγχειρήματος που ξεκίνησε από το μηδέν, ως κυριολεξία και όχι ως σχήμα λόγου, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει καταφέρει σήμερα να ξεχωρίσει ως ένας βασικός πυλώνας στήριξης της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας της χώρας. Ήδη μέσω της χρηματοδότησης που προσέφερε στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων Μεταδιδακτόρων Ερευντητών/τριών  κατάφερε να αποτελέσει το όχημα για να επιστρέψουν στη χώρα 37 νέοι Έλληνες επιστήμονες της διασποράς, καθιστώντας το ίδρυμα ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην προσπάθεια που καταβάλει η χώρα για την ανάσχεση του φαινομένου του Brain Drain.

Η ανάγκη της κοινότητας για συνέχεια και συνέπεια στις δράσεις του Ιδρύματος πραγματοποιείται με σταθερά βήματα από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2019 αποτελεί κατ’ ουσία τον οδικό χάρτη με βάση τον οποίo θα πορευθεί το Ίδρυμα κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Οι προκλήσεις για το μέλλον είναι πολλές και μεγάλες αλλά η σημασία του έργου το οποίο καλείται καθημερινά να φέρει εις πέρας το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι ακόμη μεγαλύτερη. Εξ’ αυτού του λόγου το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στον σκοπό της ενίσχυσης της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας με τρόπο αξιοκρατικό, βασισμένο στην επιστημονική αριστεία και ποιότητα.

Είμαστε λοιπόν βέβαιοι ότι το 2019 θα είναι ένα ακόμα καλύτερο και πιο παραγωγικό έτος για όλους και ειδικότερα για τους επιστήμονες τους οποίους στηρίζουμε αλλά και για το Ίδρυμα καθώς μεγαλώνει και ωριμάζει”.

 

         Δρ. Νεκτάριος Νασίκας

         Διευθυντής ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.                                                      

         Διαβάστε εδώ το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το 2019