Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της 2ης Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τους Υποψηφίους Διδάκτορες και της 1ης Δράσης Επιστήμη και Κοινωνία: «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

Ημερομηνία: 10/05/2019

Με κύριο στόχο τη στήριξη της ελεύθερης και ποιοτικής επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται στη χώρα, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επενδύει στους νέους Έλληνες και στις νέες Ελληνίδες Επιστήμονες, αναχαιτίζοντας το φαινόμενο της διαφυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. 

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης συνολικά 1406 αιτήσεων και προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» και της «1ης Προκήρυξης της Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία” – “200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση’», το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη 9/5/2019, τους προσωρινούς Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης των αιτήσεων/προτάσεων, ενώ αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα.

Η 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες με προϋπολογισμό 10.000.000 ευρώ αποσκοπεί στην υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) θα διαρκέσει από 12 έως 36 μήνες. Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στα 900 ευρώ ανά μήνα.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Δράσης, 347 προτάσεις αναμένεται να χρηματοδοτηθούν στα παρακάτω 9 Επιστημονικά Πεδία: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Επιστήμες Ζωής, Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα, Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Περιβάλλον και Ενέργεια, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επιδιώκει να υποστηρίζει με συνέχεια και συνέπεια το μέλλον της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας έχοντας ήδη επενδύσει για τη στήριξη των Υποψηφίων Διδακτόρων συνολικά 23.500.000 ευρώ μέσω των δύο σχετικών δράσεών του μέχρι σήμερα.

Επιπλέον, χθες, Πέμπτη 9/5/2019, ανακοινώθηκε ο προσωρινός Πίνακας Κατάταξης για τη Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία» – «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» σύμφωνα με τον οποίο προκρίνονται στη Β΄ φάση αξιολόγησης 30 προτάσεις.

Ειδικότερα, η Δράση με προϋπολογισμό 1.030.000 ευρώ στοχεύει στη χρηματοδότηση της δημόσιας προβολής ερευνητικών έργων ή δράσεων υψηλής επιστημονικής ή/και καλλιτεχνικής ποιότητας, που με καινοτόμες προσεγγίσεις αναδεικνύουν διάφορες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, όπως την επίδραση που είχε αυτή στη διάπλαση και εξέλιξη της οικονομίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού και της πολιτικής στο ελληνικό κράτος ή/και την ευρωπαϊκή διάσταση του γεγονότος.

 

 

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της 2ης Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τους Υποψηφίους Διδάκτορες και της 1ης Δράσης Επιστήμη και Κοινωνία: «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»