Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: “Συνέχεια στις προοπτικές εξέλιξης και σταδιοδρομίας για τους Έλληνες Μεταδιδάκτορες με τη στήριξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 η υποβολή των ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών”

Ημερομηνία: 30/01/2019

Συνέχεια στις προοπτικές εξέλιξης και σταδιοδρομίας
για τους Έλληνες Μεταδιδάκτορες με τη στήριξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

 Ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 η υποβολή των ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο
της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

https://hfri.grnet.gr/

 

Σήμερα, Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 ξεκίνησε η υποβολή των προτάσεων ερευνητικών έργων με Επιστημονικούς Υπευθύνους, Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών».

Οι υποβολές των προτάσεων πραγματοποιούνται μέσω της νέας Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. https://hfri.grnet.gr/ μία νέας γενιάς πλατφόρμα με στόχο τη φιλικότερη περιήγηση και την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολών είναι η 6η Μαρτίου 2019, στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Με συνολικό προϋπολογισμό 16.580.000 ευρώ η παρούσα δράση απευθύνεται στους Έλληνες Μεταδιδάκτορες που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Ελλάδα καθώς και σε αυτούς του εξωτερικού, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να επιστρέψουν και να παράξουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στη χώρα σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Η δράση αυτή στοχεύει στη δημιουργία ελκυστικών ευκαιριών και προοπτικών σταδιοδρομίας για τους Έλληνες Μεταδιδάκτορες καθώς οι ίδιοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να είναι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των ερευνητικών τους έργων και να δημιουργήσουν την ερευνητική τους ομάδα, λειτουργώντας αυτόνομα και ανεξάρτητα.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συνεχίζει με αποφασιστικότητα, συνέπεια και συνέχεια να στηρίζει τους Έλληνες Επιστήμονες και την ελεύθερη έρευνα με κριτήρια την επιστημονική ποιότητα και αριστεία -χωρίς θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς- καθώς πρόκειται για τη δεύτερη δράση του σε συνέχεια της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» που πραγματοποιήθηκε με τη σημαντική συμβολή της ΓΓΕΤ με συνολικό προϋπολογισμό 34.000.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης, 188 ερευνητικά έργα Ελλήνων μεταδιδακτόρων ερευνητών υψηλών προδιαγραφών επιστημονικής ποιότητας και πρωτοτυπίας βρίσκονται στη φάση υλοποίησης εκ των οποίων 37 προτάσεις προέρχονται από Έλληνες μεταδιδάκτορες του εξωτερικού.

Το  ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πιστό στην αποστολή του για την ενδυνάμωση και στήριξη της έρευνας προχωρά με σταθερά βήματα στην αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού εντός και εκτός συνόρων λειτουργώντας ως ουσιαστικό αντίδοτο στο φαινόμενο του brain-drain και στις τάσεις μονόπλευρης φυγής των Ελλήνων Επιστημόνων στο εξωτερικό επενδύοντας μέχρι σήμερα, μόνο για τις εν λόγω δράσεις των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών, συνολικά  50.580.000 εκ ευρώ (σύνολο προϋπολογισμού 1ης και 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών)