Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ενημέρωση των Υποψηφίων Διδακτόρων για την εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στο πλαίσιο της  2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες

Ημερομηνία: 24/01/2019

Οι ενδιαφερόμενοι Υποψήφιοι Διδάκτορες ενημερώνονται ότι η διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της  2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο (σελ.23) του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης αναμένεται να εκδοθούν μέχρι τον Μάιο του 2019.