Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίου Τύπου: Καθοριστική η συνεισφορά της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο έργο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα

Ημερομηνία: 26/09/2018

Συνάντηση Εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου μεταξύ των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου και της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Η αξιοποίηση της εγχώριας και διεθνούς εμπειρίας καθώς και της τεχνογνωσίας που διαθέτουν τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής σε κρίσιμα θέματα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας αντίστοιχων με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. διεθνών οργανισμών τέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου και της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας κ. Κώστας Φωτάκης και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κα Πατρίτσια Κυπριανίδου.

Στη συνάντηση εργασίας μεταξύ άλλων αναζητήθηκαν τρόποι και θεσμικοί μηχανισμοί κινητοποίησης και συνεισφοράς περισσότερων δυνάμεων της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας με στόχο την αξιοποίηση καλών πρακτικών προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αριστείας και της ποιότητας της έρευνας στη χώρα.

O Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας κ. Κώστας Φωτάκης δήλωσε: «Η σημερινή συνάντηση είναι κρίσιμη για την πορεία του εγχειρήματος του ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ., που ξεκίνησε πριν δύο χρόνια για να λειτουργήσει ως φορέας στήριξης και αναμόρφωσης του ερευνητικού και ακαδημαϊκού τοπίου της χώρας. Ο ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αφορά από τη μία την ανάδειξη των ισχυρών σημείων και από την άλλη την άμβλυνση των αδυναμιών που υπάρχουν, κάτι που είναι αναπόφευκτο σε ένα νέο και  πρωτοπόρο εγχείρημα. Η συστράτευση των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι επιστήμονες στα πεδία τους, εμπλουτίζει τις δυνατότητες και την κουλτούρα που πρέπει να διέπει το ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ.».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. κ. Ξενοφώντας Βερύκιος αφού καλωσόρισε τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής προχώρησε σε σχετική ενημέρωση για την πορεία των δράσεων του Ιδρύματος αναδεικνύοντας σε πολλά σημεία τα κοινά χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC). Μεταξύ άλλων τόνισε «Στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. κάνουμε τον πλουραλισμό πράξη προκειμένου να ανταποκριθούμε στην πρόκληση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας που χαρακτηρίζει όλες τις διαδικασίες των δράσεων μας από το στάδιο του σχεδιασμού έως και την υλοποίησή τους». Παράλληλα υπογράμμισε τον αποφασιστικό ρόλο της Επιστημονικής Κοινότητας που εκπροσωπείται μέσω του Επιστημονικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. να αποτελέσει θεσμό μακράς πνοής για να δημιουργεί ευκαιρίες και θύλακες επιστημονικής ποιότητας και αριστείας».

Σημειώνεται ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη τα οποία είναι διακεκριμένοι επιστήμονες διεθνούς κύρους. (Παρακάτω ο  πίνακας των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). Είναι ανεξάρτητη προς τα λοιπά όργανα του Ιδρύματος, ενώ στόχος της είναι η αξιολόγηση της δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και η διατύπωση γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων σε θέματα ιδιαίτερης βαρύτητας που σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία.

 

Πίνακας των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Αθανασίου Αθηνά: Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, Μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Κοινωνικών Επιστημών
Βόντας Ιωάννης: Καθηγητής Γεωργικής Φαρμακολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ερευνητής ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Βιοεπιστημών
Γούναρης Βασίλειος: Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής, Αντιπρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Ηλιόπουλος Όθων: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής του Harvard Medical School, ΗΠΑ, Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας
Λαγούδας Δημήτριος: John and Bea Slattery Chair of Aerospace Engineering Director, Texas Institute for Intelligent Materials and Structures
Παπάζογλου Θεόδωρος: Προϊστάμενος Μονάδας Πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC)
Σπουρδαλάκης Μιχαήλ: Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Κοσμήτωρ Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Κοινωνικών Επιστημών
Στούμπος Αθανάσιος: Διευθυντής Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αντιπρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Ενέργειας
Ταβερναράκης Νεκτάριος: Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, ΙΤΕ, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πρόεδρος Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Βιοεπιστημών.
Χαραλαμπίδης Δημήτριος: Καθηγητής Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ, ΙΗΔΛ, ΙΤΕ, Πρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυσικών Επιστημών
Χατζηχρηστίδης Νικόλαος: Καθηγητής Χημείας, Σχολής Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής (Physical Sciences and Engineering Division), Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) της Σαουδικής Αραβίας, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας

 

 

 

 

Δελτίου Τύπου: Καθοριστική η συνεισφορά της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο έργο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα