Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Δυναμική πρώτη παρουσία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην 83η ΔΕΘ

Ημερομηνία: 06/09/2018

 

 

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ανακοινώνει τη συμμετοχή του στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), σημείο αναφοράς της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και του πολιτισμού για περισσότερα από 90 χρόνια και προσκαλεί τους επισκέπτες της έκθεσης να γνωρίσουν από κοντά τις δράσεις του στο περίπτερο 14 (stand 21, θέση 12).

Η δυναμική πρώτη παρουσία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην ΔΕΘ σκοπεύει να αναδείξει τον ρόλο, τον στόχο και την αποστολή του ως βασικού πυλώνα στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα αλλά και ως καταλύτη στην αναχαίτιση του φαινομένου ”Brain Drain”.

Βασικός στόχος της παρουσίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας  είναι να παρουσιάσει στους επισκέπτες της έκθεσης τα αποτελέσματα των δράσεών του για το χρονικό διάστημα  2017-2018 και τον σχεδιασμό των επόμενων δράσεων για το χρονικό διάστημα 2018-2019. Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει ήδη προκηρύξει 5 δράσεις συνολικής χρηματοδότησης 111.530.000 ευρώ το διάστημα 2017-2018, ενώ προγραμματίζει την προκήρυξη 4 ακόμη δράσεων για την περίοδο 2018-2019 συνολικού προϋπολογισμού 66.640.000 ευρώ, που αφορούν Μεταδιδάκτορες, Μέλη ΔΕΠ – Ερευνητές/τριες, Υποψηφίους Διδάκτορες καθώς και την Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία». Xρηματοδοτώντας την ελεύθερη έρευνα χωρίς θεματικούς αποκλεισμούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς με μοναδικό κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και αριστεία το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την υλοποίηση μιας πραγματικά εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δημιουργεί προοπτικές εξέλιξης για τους επιστήμονες στη χώρα με ένα πρωτότυπο -bottom up- σχήμα διακυβέρνησης στον πυρήνα της λειτουργίας και των αποφάσεών του. Για πρώτη φόρα η ίδια η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα μετέχει στη διαμόρφωση της πολιτικής για την έρευνα στη χώρα συμβάλλοντας στη δημιουργία ποιοτικών ερευνητικών περιβαλλόντων ως πόλων έλξης που εμπνέουν και ευνοούν την ανάδειξη της δημιουργικότητας των  ερευνητών.

Στο πλαίσιο αυτό ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Δρ. Νεκτάριος Νασίκας θα πραγματοποιήσει ομιλία με τίτλο: «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: Σημαντικό αντίδοτο στο φαινόμενο brain drain» το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στην Ανοικτή Εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στον κεντρικό χώρο εκδηλώσεων του Περιπτέρου 14 (ώρα: 16.30 – 16.40). Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει ομιλία με τίτλο: «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: Βασικός πυλώνας στήριξης της έρευνας και της ανάπτυξης στη χώρα» στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της ΔΕΘ, στο περίπτερο 14 και ώρα 18.00

https://tif.helexpo.gr/el/2018_Events_Programme

 

Σημειώνεται ότι προς τους επισκέπτες της ΔΕΘ θα διατίθενται ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

 

Δελτίο Τύπου: Δυναμική πρώτη παρουσία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην 83η ΔΕΘ.

INFOGRAPHIC ΔΕΘ