Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες»

Ημερομηνία: 05/06/2018

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο ΕΛΙΔΕΚ σχετικά με τη «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες», παρατίθεται Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων.

Συνημμένα