Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη Και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

Ημερομηνία: 05/06/2018

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σχετικά με τη 1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη Και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», παρατίθεται Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων.

Συνημμένα