Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο τύπου για την 5η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 01/06/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μήνυμα «Ενισχύουμε την Έρευνα, στηρίζουμε την Καινοτομία» 

πραγματοποιήθηκε η 5η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του EΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

την Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018,
στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Με βασικό μήνυμα «Ενισχύουμε την Έρευνα, στηρίζουμε την Καινοτομία» ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 5ης Γενικής Συνέλευσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Καθηγητής κ. Χρήστος Ζερεφός συντόνισε τη Συνέλευση και καλωσόρισε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Φωτάκης και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κα Πατρίτσια Κυπριανίδου. Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Καθηγητής κ. Ξενοφών Βερύκιος πραγματοποίησε τις εισηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης σχετικά με την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2016-2017, την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., την έγκριση της σύμπραξης μεταξύ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και του Texas A&M Engineering Experiment Station (TEES) και τα λοιπά θέματα, τα οποία και εγκρίθηκαν ομοφώνως από τη Γενική Συνέλευση.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Φωτάκης χαιρέτισε τις εργασίες της Συνέλευσης ενώ αναφέρθηκε στη σημαντική αποστολή του Ιδρύματος για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης. Επίσης επεσήμανε τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που εμφανίστηκαν στα πρώτα βήματα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και την ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας κουλτούρας για την Έρευνα στην χώρα. Ο κ. Φωτάκης υπογράμμισε τέλος, ότι το ποσό των 113 εκ. ευρώ που διατέθηκεαπό το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, ήταν κομβικής σημασίας για την στήριξη των νέων ερευνητών και ήδη βλέπουμε τα πρώτα απτά δείγματα ανάσχεσης του “braindrain” όπως προέκυψε από τις δράσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.».

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κα Πατρίτσια Κυπριανίδου μεταξύ άλλων υπογράμμισε: «Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με την ουσιαστική στήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας στα πρώτα του βήματα, έχει ήδη έργο και πεπραγμένα ενώ με συνέπεια και συστηματική δουλειά έχει ήδη παράξει απτά αποτελέσματα θέτοντας όχι μόνο ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς στόχους».

Στην ομιλία του ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Δρ. Νεκτάριος Νασίκας παρουσίασε την Έκθεση Πεπραγμένων για τα έτη 2016 και 2017. Επιπλέον ενημέρωσε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης για τα αποτελέσματα των δράσεων και για τις επικείμενες συνεργασίες του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με το ERC και το Texas A&M Engineering Experiment Station (TEES) στο πλαίσιο ανάπτυξης της στρατηγικής για την εξωστρέφεια του Ιδρύματος. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Νασίκας «Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. βρίσκεται σήμερα στο σημείο όπου η μεγάλη δράση του για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ, των Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν μαζικά 3.177 προτάσεις σε 9 επιστημονικές περιοχές. Ένα σημαντικό έργο στο οποίο αντανακλάται αφενός η μεγάλη ανάγκη στήριξης του ακαδημαϊκού και ερευνητικού οικοσυστήματος και αφετέρου η εμπιστοσύνη του οικοσυστήματος αυτού σε έναν νέο οργανισμό ο οποίος έχει ως κύριο στόχο τη στήριξη της ελεύθερης και ποιοτικής επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται στη χώρα».