Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση

Ημερομηνία: 14/02/2018
Λογότυπο ΕΛΙΔΕΚ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης έλαβε επιστολή παραίτησης του κ. Διονύσιου Τσιχριτζή, από τη θέση τόσο του Προέδρου όσο και του μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Η παραίτησή του έγινε δεκτή.

Τα καθήκοντα του Προέδρου του ΕΛΙΔΕΚ θα ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, κ. Ξενοφών Βερύκιος, μέχρι την εκλογή του νέου Προέδρου.

Επισημαίνεται ότι το ΕΛΙΔΕΚ συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο του για την ενίσχυση του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού και την προαγωγή της ποιοτικής Έρευνας στη χώρα με βάση αξιοκρατικές και αδιάβλητες διαδικασίες.