Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Ημερομηνία: 10/01/2018
Σημαντική Ανακοίνωση 
Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής προτάσεων α΄ φάσης  για την «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα της οριστικής υποβολής.

Επίσης, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι τα πρότυπα για το Μέρος 1 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής προτάσεων α΄ φάσης έχουν σκοπό υποβοηθητικό. Η σύνταξη και η ανάρτηση τους έγινε κατόπιν πολλών ερωτήσεων και σχετικών αιτημάτων. Επισημαίνεται ότι η χρήση τους δεν είναι δεσμευτική.