Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις υποτροφίες δικαιούχων της 1ης προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους/φιες Διδάκτορες

Ημερομηνία: 21/12/2017

Προς αποφυγή παρανοήσεων εξαιτίας αβάσιμων στοιχείων και ανώνυμων «καταγγελιών» που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την πορεία χορήγησης των υποτροφιών στους δικαιούχους της 1ης προκήρυξης του Ελληνικού Ιδρύματος Καινοτομίας και Έρευνας (ΕΛΙΔΕΚ) για Υποψήφιους/φιες Διδάκτορες (ΥΔ), ενημερώνουμε τα εξής:

  1. Στην 1η προκήρυξη υποτροφιών για ΥΔ υποβλήθηκαν 2114 αιτήσεις αριθμός που υπερέβαινε κατά πολύ την πρόβλεψη του αρχικού σχεδιασμού. Με την πρόθεση να χρηματοδοτηθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός των προτάσεων αυξήθηκε ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός και μετά από αξιολόγηση εγκρίθηκε η χορήγηση 585 υποτροφιών με διάρκεια έως 36 μήνες. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ακολούθησαν οι συμβάσεις με τους κατά τόπους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), για την χορήγηση υποτροφιών. Ήδη το 80% των δικαιούχων λαμβάνουν την υποτροφία τους.

  2. Η εκκρεμότητα σε συγκεκριμένο αριθμό συμβάσεων οφείλεται στην καθυστέρηση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους ΕΛΚΕ, αποκλειστικούς διαχειριστές της διαδικασίας στην παρούσα φάση.

  3. Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι έως 3 έτη (36 μήνες) από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής εφόσον αυτή είχε ήδη οριστεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χορήγησης της υποτροφίας. Σε περίπτωση που δεν είχε ακόμα οριστεί Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, η διάρκεια ορίζεται σε έως 3 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χορήγησης της υποτροφίας.

  4. Εξαιτίας της παρατεταμένης και επίπονης διάρκειας της διαδικασίας αξιολόγησης λόγω απροθυμίας ή ασυνέπειας ορισμένων αξιολογητών και του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού αιτήσεων δόθηκε παράταση 5 μηνών, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διδακτορική διατριβή στην διάρκεια της χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι η 1η προκήρυξη για ΥΔ αποτέλεσε την πρώτη δράση του πρόσφατα ιδρυθέντος ΕΛΙΔΕΚ. Ακολούθησε η προκήρυξη του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των ερευνητικών έργων μεταδιδακτορικών ερευνητητών/τριών (Ιανουάριος 2017) και η αντίστοιχη για την ενίσχυση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ, Ερευνητών/τριών των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) και για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας (Δεκέμβριος 2017).

Άμεσα, θα ανακοινωθεί και η 2η προκήρυξη για υποτροφίες Υποψήφιων Διδακτόρων.

Το ΕΛΙΔΕΚ, ένα πρωτοπόρο Ίδρυμα για τα ελληνικά δεδομένα της Έρευνας, θα συνεχίσει με συνέπεια, χωρίς περιορισμούς και αγκυλώσεις, να ενισχύει τους νέους επιστήμονες και την ελεύθερη Έρευνα που διεξάγεται στα ΑΕΙ και τα ΕΚ της χώρας, αξιοποιώντας πρόσθετους πόρους 240 εκ. € για την τριετία 2017-2019.

Τέλος, και καθώς ολοκληρώνεται η στελέχωσή του ΕΛΙΔΕΚ, οποιεσδήποτε διαδικαστικές δυσλειτουργίες αναμένεται άμεσα να ξεπεραστούν.