2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Έναρξη Υποβολών:
30/01/2019
Λήξη Υποβολών:
06/03/2019
Προϋπολογισμός:
16.580.000,00 €

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
ΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Μεταδιδακτορικούς/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συννημένο αρχείο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 16.580.000,00 €

«2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

Η προκήρυξη έχει δημοσιευτεί και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.gsrt.gr

erevna.minedu.gov.gr


Προσωρινά Αποτελέσματα

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων , Α’ Φάση «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» των Επιστημονικών Περιοχών:

  • Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
  • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
  • Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)
  • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 


Σημαντικές Ενημερώσεις

 Έναρξη Υποβολών των Ερευνητικών Προτάσεων μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. https://hfri.grnet.gr/

Ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 η υποβολή των ερευνητικών προτάσεων των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών».

Οι υποβολές πραγματοποιούνται μέσω της νέας Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. https://hfri.grnet.gr/ μία νέας γενιάς πλατφόρμα με στόχο τη φιλικότερη περιήγηση και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολών ορίζεται η 6η Μαρτίου 2019, στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Για την υποβολή των ερευνητικών προτάσεων πατήστε εδώ 

Για να διαβάσετε το δελτίου τύπου πατήστε εδώ

Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποφάσισε με τη με Α.Π. 8624/18.01.2019 απόφαση,
την τροποποίηση της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών ως προς τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των υποβολών.                   Οι ημερομηνίες αυτές διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Έναρξη υποβολών: 30 Ιανουαρίου 2019, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη υποβολών: 06 Μαρτίου 2019, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

Διαβάστε την τροποποιημένη προκήρυξη εδώ.


«2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

 Χρήσιμες Οδηγίες και Πρότυπα Έγγραφα