Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Επισκόπηση Τύπου

Συνέντευξη με τον Κώστα Φωτάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, Η εποχή on line, 30/12/2018

Ημερομηνία: 30/12/2018

“Επιδίωξή μας είναι να υπάρχει μια ισόρροπη κινητικότητα, όπως απαιτεί η ερευνητική δραστηριότητα. Από την άλλη πλευρά, η μονόπλευρη φυγή στο εξωτερικό, που έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί τα χρόνια της κρίσης, σημαίνει αιμορραγία, κυρίως όσον αφορά τους υψηλά ειδικευμένους επιστήμονες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Έχουμε διαμορφώσει και υλοποιούμε μια σειρά πρωτοβουλιών που απευθύνονται τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό δράσεων: τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, που είναι μια αναγκαία συνθήκη, όχι όμως και ικανή. Οι θέσεις εργασίας πρέπει να συνδυαστούν με ελκυστικά περιβάλλοντα, που θα λειτουργούν σαν πόλοι έλξης για νέους και καταξιωμένους επιστήμονες. Υπάρχει και κάτι άλλο που το θεωρώ πολύ σημαντικό, και εδώ νομίζω παίζουν ρόλο οι εμβληματικές δράσεις που σας περιέγραψα. Είναι η ύπαρξη προοπτικών που εμπνέουν, δηλαδή να αισθάνονται οι νέοι επιστήμονες ότι κάνουν κάτι σημαντικό για την κοινωνία. Υπάρχει μεγάλη «βαρύτητα» στη λέξη έμπνευση”

(….)

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ. Κώστα Φωτάκη, Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας εδώ