Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Επισκόπηση Τύπου

Αφιέρωμα του “Βήματος Science” στους Έλληνες ερευνητές στο Βήμα της Κυριακής από τη δημοσιογράφο Ιωάννα Σουφλέρη, 30/12/2018