Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Επισκόπηση Τύπου

«Θα επιστρέψουν στην Ελλάδα τα παιδιά της;», Εφημερίδα των Συντακτών, 14/10/2018

Ημερομηνία: 16/10/2018

 

Για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της κρίσης η Ελλάδα μέσω του Ελληνικού Ιδρύματος Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) επενδύει 34.000.000 ευρώ στην επιστημονική έρευνα. 1.671 ερευνητικές προτάσεις υποβλήθηκαν και, από τις 192 που εγκρίθηκαν, το 20% έρχεται από Ελληνες μεταδιδάκτορες του εξωτερικού.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ 

Συντάκτες: