Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ε.Π. 8 Περιβάλλον & Ενέργεια

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Πορώδη Μεσοσκοπικά Πλέγματα Μη-Οξειδικών Νανοσωματιδίων για Εφαρμογές Φωτοηλεκτροκαταλυτικής Μετατροπής Ενέργειας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αρματάς Γεράσιμος Σ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Αξιολόγηση των χώρων αστικού πρασίνου ως προς τον κίνδυνο πρόκλησης αλλεργιών: εφαρμογή στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Επιστημονική Υπεύθυνη: Βώκου Δέσποινα

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ατμοσφαιρικές παράμετροι που επηρεάζουν τη φασματική ηλιακή ακτινοβολία και την ηλιακή ενέργεια (ASPIRE)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ελευθεράτος Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Χαρτογράφηση προτύπων, επιπτώσεων και απειλών λειτουργικής ποικιλότητας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καλλιμάνης Αθανάσιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Παγκόσμια ποσοτικά πρότυπα απόκρισης των βενθικών οργανισμών στην περιβαλλοντική διατάραξη

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καρακάσης Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: ALAS: Ξενικά είδη στο Αιγαίο – μια θάλασσα υπό πολιορκία

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατσανεβάκης Στέλιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Συστηματικός σχεδιασμός προστασίας της φύσης υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής: αναπτύσσοντας μια ολιστική προσέγγιση για τη χαρισματική θαλάσσια μεγαπανίδα

Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Μαζάρης Αντώνιος

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Οργανικός Τριγωνικός Κύκλος για Αποδοτική Μετατροπή Θερμικής Ηλιακής Ενέργειας σε Ισχύ

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Μανωλάκος Δημήτρης

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: REactive oxyGEN Species in aerosols: assEssing the health effect of paRticulAte matter (Acronym: REGENERATE)

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Μιχαλόπουλος Νικόλαος

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Καινοτόμες τεχνικές μοντελοποίησης για τον προσδιορισμό της θερμικής άνεσης & απόκρισης ζήτησης των κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης ενέργειας – MoTher-CoRe

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Άγις Μ.

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Αυτο-αποκατάσταση των επικονιαστικών υπηρεσιών σε μεσογειακές μεταπυρικές βιοκοινότητες, συνθεωρώντας τα χαρακτηριστικά της φωτιάς και της βόσκησης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πετανίδου Θεοδώρα 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου:«Αξιοποιώντας τη μοναδική μικροβιακή ποικιλότητα της Λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού για την κατανόηση της δομής, λειτουργίας και εξέλιξης των μικροβιακών κοινοτήτων καθώς και της αναδραστικής επίδρασής τους στον κύκλο του άνθρακα»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσιάμης Γεώργιος

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από τη μείωση των παραδοσιακών μορφών διαχείρισης γης σε ορεινές περιοχές: παρούσα κατάσταση, προβλέψεις για το μέλλον, μέτρα αντιμετώπισης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσιριπίδης Ιωάννης

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Σχεδιασμός τεχνητών υγροτόπων για την επεξεργασία γκρι νερού σε αστικές περιοχές της Μεσογείου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φουντουλάκης Μιχάλης

 

 

 

 

 

 

 

Φυτά για ανακύκλωση νερού από το πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πηγή: ertnews.gr