Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ε.Π. 8 Περιβάλλον & Ενέργεια

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Smart ELectric Vehicles Integration in electric energy Systems (ELVIS)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βαγρόπουλος Στυλιανός

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Assessment of naTuraL and ANThropogenic AerosolS impact on climate (ATLANTAS)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γκίκας Αντώνης 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Μεθοδολογικό πλαίσιο για την εκτίμηση και παρακολούθηση του κινδύνου διάβρωσης των τουριστικών νησιωτικών παραλιών κάτω από Κλιματική Αλλαγή

Επιστημονική Υπεύθυνη: Μονιούδη Ισαβέλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ρύθμιση των ιδιοτήτων νανοδομημένων καταλυτών βασισμένων σε CuZn για εφαρμογές κυψελίδων καυσίμου (TOPCAT)

Επιστημονική Υπεύθυνη: Παπαβασιλείου Γιάννα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Εκτίμηση οικολογικών παροχών με χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και ηχητικού εξοπλισμού λαμβάνοντας υπόψη ανάγκες ιχθυοπανίδας – FlowTech

Επιστημονική Υπεύθυνη: Παπαδάκη Χριστίνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Mineralogy of Dust Emissions and impacts on Environment and Health

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σολωμός Σταύρος